Browsed by
Maand: maart 2020

Noodopvang in de paasvakantie

Noodopvang in de paasvakantie

Beste ouders,

We laten jullie graag nu al weten dat wij ook in de paasvakantie NOODOPVANG zullen voorzien. Dankzij ons ondersteunend personeel en heel wat bereidwillige leerkrachten zijn we blij zo ons steentje te kunnen bijdragen.
De opvang gaat opnieuw door in de Belgiek en dat elke dag van 7 tot 17u30, behalve op paasmaandag 13 april.
We benadrukken nog eens dat het de bedoeling blijft de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden.

Zorg goed voor elkaar,

namens ondersteunend personeel, leerkrachten en directie van Belgiek en Molenhoek.

Xnapda

Xnapda

Onze leerlingen hebben heel wat taken mee naar huis gekregen. Maar wat als het even wat moeilijker gaat of weet je als ouder het ook even niet meer? Xnapda heeft tijdelijk alle instructiefilmpjes en automatisatiefilmpjes gratis toegankelijk gemaakt zodat de leerlingen thuis de leerstof kunnen bijhouden en inoefenen.

https://www.xnapda.be/

Betreft: Opschorten van de lessen. 

Betreft: Opschorten van de lessen. 

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

 • Alle lessen worden geschorst.
 • Kinderen worden het best thuis gehouden.
 • We verzekeren wel opvang : 
  • Voor ouders die zelf niet in opvang kunnen voorzien
  • of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders want gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
  • De opvang wordt gecentraliseerd in de Belgiek.
  • Kinderen die ’s middags op school blijven brengen picknick mee, er zijn geen warme maaltijden.
  • De opvang is open van 7 tot 17u30.
 • Mogen wij vragen om toch de nodige inspanningen te doen om de kinderen zo veel mogelijk thuis te houden (via thuiswerk, afspreken met vrienden, familie, buren om een beurtrol op te stellen om op de kinderen te passen, …)? Het heeft weinig zin om geen les te geven en tegelijkertijd toch 80 procent van de kinderen op school op te vangen. Zo zou het effect van de genomen maatregel volledig vervallen. Dank voor het begrip.

De uitgebreide brief die werd meegegeven aan de leerlingen is hieronder terug te vinden.

Mooimakers

Mooimakers

Het 2de en 6de leerjaar zorgden voor de vakantie voor weer een propere buurt rond onze school!