Xnapda

Xnapda

Onze leerlingen hebben heel wat taken mee naar huis gekregen. Maar wat als het even wat moeilijker gaat of weet je als ouder het ook even niet meer? Xnapda heeft tijdelijk alle instructiefilmpjes en automatisatiefilmpjes gratis toegankelijk gemaakt zodat de leerlingen thuis de leerstof kunnen bijhouden en inoefenen.

https://www.xnapda.be/

Comments are closed.