Info

Info

Over ons
U kiest voor een kleine school.

De school waar elk kind zich thuis voelt.

De school waar wij iedereen bij naam kennen.

De school waar de kinderen één grote familie vormen.

Het schoolteam dat werk maakt van de totale ontplooiing van elk kind met speciale aandacht voor beleefdheid, zelfstandigheid, respect voor elkaars gevoelens.

De school die veel aandacht besteedt aan de motorische ontwikkeling van de kleuters.

De school die elk jaar grondig werk maakt van een vernieuwingsdomein.

Wij staan open voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

Hierbij worden wij gesteund door het Schoolbestuur, de schoolraad, het CLB, de ouderraad en het buscomité.

Wij rekenen ook op uw steun om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

Wij wensen alle kinderen een fijn schooljaar.

De directeur en het leerkrachtenteam.