schoolraad

schoolraad

Samenstelling
De schoolraad is samengesteld uit 3 geledingen : personeel, ouders en lokale gemeenschap.

Elke geleding telt 3 leden die stemgerechtigd zijn. Alle andere leden hebben geen stemrecht.

Ouders
Isabelle Maes
Evelien Voet

Personeel
Evelyn Depoorter
Trees Goeminne
Inge Bulckaert

Lokale Gemeenschap
Billy Veys
Magda Bruggeman
Marc Depraetere
Andere leden

Sabine Michiels, voorzitter schoolbestuur, heeft geen stemrecht wel een adviserende rol
Bruno Lecluyse, directeur, heeft geen stemrecht wel een adviserende rol.